Forum

Forum

Analytical data for this blog by Page Analytics  

Strona 1 / 3 Następny

2
HOME SITE
 

Pageviews

Unique Pageviews

Avg. Time on Page

Bounce Rate

% Exit

1

 5,361

% of Total: 46.83%

(11,449)

 1,491

% of Total: 52.13%

(2,860)

 0:00:56

Site Avg: 0:01:03

(-12.02%)

4.51%

Site Avg: 5.53%

(-18.45%) 

 24.88%

Site Avg: 15.16%

(64.11%)

5,409

 % of Total: 46.89%

(11,536)

1,517 

% of Total: 51.65%

(2,937)

0:00:56

 Site Avg: 0:01:04

(-12.05%)

 4.43%

Site Avg: 5.43%

(-18.33%

25.12%

 Site Avg: 15.50%

(62.10%)

3

5,445

% of Total: 47.51%

(11,461)

1,551

% of Total: 52.20%

(2,971)

0:00:57

Site Avg: 0:01:06

(-13.33%)

4.26%

Site Avg: 5.26%

(-19.04%)

25.62% 

Site Avg: 15.91%

(60.98%)

4

5,392

% of Total: 47.60%

(11,327)

1,549

% of Total: 51.19%

(3,026)

0:01:00

Site Avg: 0:01:08

(-12.38%)

4.06% 

Site Avg: 5.00%

(-18.83%)

25.74%

Site Avg: 16.24%

(58.55%)

5

5,365

% of Total: 47.59%

(11,273)

1,549 

% of Total: 51.26%

(3,022)

0:01:01

Site Avg: 0:01:10

(-13.24%)

4.07%

Site Avg: 5.00%

(-18.68%)

25.87%

Site Avg: 16.32%

(58.50%)

 6

5,523

% of Total: 48.03%

(11,498)

1,620

% of Total: 51.58%

(3,141)

0:01:04

Site Avg: 0:01:11

(-10.87%)

3.88% 

Site Avg: 4.76%

(-18.40%)

26.36%

Site Avg: 16.81%

(56.81%)

7

5,617

% of Total:  47.13%

(11,918)

1,623 

% of Total: 49.08%

(3,307)

0:01:06

Site Avg: 0:01:13

(-8.99%)

3.96%

Site Avg: 4.77%

(-17.11%)

25.87% 

Site Avg: 16.35%

(58.26%)

8

5,558

% of Total: 46.66% (11,911)

1,592

% of Total: 48.18% (3,304)

0:01:10 

Site Avg: 0:01:16 (-7.19%)

4.18%

Site Avg: 4.94% (-15.37%)

25.55% 

Site Avg: 16.14% (58.33%)

9

5,385

% of Total: 49.50% (10,879)

1,518

% of Total: 47.66% (3,185)

0:01:15

Site Avg: 0:01:23 (-8.97%)

4.30%

Site Avg: 5.08% (-15.28%)

25.11%

Site Avg: 17.00% (47.72%)

           
Edytowany:7 miesięcy  temu
 
2

 Należy się Wam wyjaśnienie o co tu właściwie chodzi 😀

Statystyka dotyczy wyłącznie strony głównej oraz jej stosunku do całego serwisu.

 

HOME SITE
 

Pageviews

Unique Pageviews

Avg. Time on Page

Bounce Rate

% Exit

 

 Ilość wszystkich obejrzanych stron Unikalnych wejść   Średnia czasu na stronie

 Współczynnik odrzuceń (wyjść bez przejścia dalej)

 Procent wyjść
 

Aby zrozumieć różnicę między współczynnikiem wyjść a współczynnikiem odrzuceń w przypadku konkretnej strony, musisz pamiętać o następujących kwestiach:

  • Dla ogółu odsłon danej strony współczynnik wyjść stanowi odsetek ostatnich odsłon w sesji.
  • Dla wszystkich sesji rozpoczynających się od danej strony współczynnik odrzuceń stanowi odsetek sesji, w których strona ta była jedyną w obrębie sesji.
  • Współczynnik odrzuceń dla danej strony oblicza się na podstawie wyłącznie sesji rozpoczynających się od tej strony

 

Czy wysoki współczynnik odrzuceń jest niekorzystny?


To zależy.

Jeśli powodzenie Twojej witryny wymaga, by użytkownicy wyświetlali więcej niż jedną stronę, odpowiedź brzmi: „Tak, wysoki współczynnik odrzuceń jest niekorzystny”. Jeśli np. strona główna pełni funkcję bramy do pozostałej części witryny (np. artykułów na bieżące tematy, stron o produktach, strony finalizacji zakupów), a duży odsetek użytkowników ogląda tylko stronę główną, w takiej sytuacji należy unikać wysokiego współczynnika odrzuceń.

Jednak dla odmiany w przypadku witryny składającej się z jednej strony, np. bloga, lub udostępniającej innego rodzaju treści, z których najczęściej korzysta się w ramach sesji ograniczonych do jednej strony, wtedy wysoki współczynnik odrzuceń jest rzeczą najzupełniej normalną.

A tak szczegółowo

Objaśnimy ostatni punkt z użyciem prostego przykładu. Załóżmy, że Twoja witryna zawiera strony A, B i C, a w każdym dniu występuje tylko jedna sesja z następującą kolejnością odsłon:


Poniedziałek: strona A > strona B > strona C

Wtorek: strona B > strona A > strona C

Środa: strona A > wyjście


Raport o treści dla strony A przedstawia 3 odsłony i współczynnik odrzuceń 50%.  Wydawać by się mogło, że współczynnik odrzuceń wynosi 33%, ale wtorkowa odsłona strony A nie jest brana od uwagę w jego obliczaniu. Pamiętaj, że odrzucenie odnosi się do sesji, na którą składa się tylko jedna interakcja użytkownika, a analiza koncentrująca się na sesji udziela prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy ta sesja zawiera więcej niż jedną odsłonę?”.Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, trzeba się zastanowić, która strona uczestniczyła w odrzuceniu.  Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, znaczenie ma tylko to, że pierwsza strona w sesji była źródłem kolejnych odsłon.  Dlatego współczynnik odrzuceń dla strony ma znaczenie tylko w przypadku pierwszej strony w sesji.

Rozwińmy teraz ten przykład, by sprawdzić wartości współczynnika wyjść i współczynnika odrzuceń dla serii dni, w których w Twojej witrynie miała miejsce tylko jedna sesja.


Poniedziałek: strona B > strona A > strona C > wyjście

Wtorek: strona B > wyjście

Środa: strona A > strona C > strona B > wyjście

Czwartek: strona C > wyjście

Piątek: strona B > strona C > strona A > wyjście


Obliczenie współczynników wyjść i odrzuceń wygląda następująco:


Współczynnik wyjść:

Strona A: 33% (strona A występuje w 3 sesjach, 1 z nich zakończyła się wyjściem ze strony A)

Strona B: 50% (strona B występuje w 4 sesjach, 2 z nich zakończyły się wyjściem ze strony B)

Strona C: 50% (strona C występuje w 4 sesjach, 2 z nich zakończyły się wyjściem ze strony C)


Współczynnik odrzuceń:

Strona A: 0% (jedna sesja rozpoczynała się od strony A, ale obejmowała więcej niż jedną stronę, więc brak odrzuceń)

Strona B: 33% (współczynnik odrzuceń jest mniejszy niż współczynnik wyjść, ponieważ 3 sesje rozpoczynały się od strony B, w tym jedna z nich zakończyła się odrzuceniem)

Strona C: 100% (jedna sesja rozpoczynała się od strony C i zakończyła się odrzuceniem)

10 

 6,807

% of Total: 38.72% (17,582)

2,041

 % of Total: 43.63% (4,678)

0:01:13

 Site Avg: 0:01:15 (-1.96%)

 5.62%

Site Avg: 5.96% (-5.61%)

 25.97%

Site Avg: 14.70% (76.66%)

  czyli mamy 6807 odsłon tej strony, co stanowi 38.72% wszystkich odsłon w całym serwisie czyli 17,582 czyli w ramach całego serwisu gościliśmy 4,678 unikalnych odbiorców ale tylko 2,041 dostało się tu przez stronę główną Czyli średni czas na tej stronie (1 minuta 13 sekund) jest o 1.96% mniejszy od średniego czasu na wszystkich stronach serwisu te dwie pozycje opisałem powyżej
  co oznacza, że odbiorcy dostają się do serwisu nie tylko przez stronę główną        
  Od tej chwili zobaczymy jak to wygląda w okresie jednodniowym     
16.05  STRONA GŁÓWNA    
   26

% of Total: 17.57% (148)

17

% of Total: 19.10% (89) 

0:03:49

Site Avg: 0:03:01 (26.14%) 

8.33%

Site Avg: 3.57% (133.33%) 

 46.15%

Site Avg: 18.92% (143.96%)

16.05  FORUM » STRONA GŁÓWNA
 

10

% of Total: 6.76% (148) 

 7

% of Total: 7.87% (89)

0:02:50

Site Avg: 0:03:01 (-6.47%) 

0.00%

Site Avg: 3.57% (-100.00%) 

20.00%

Site Avg: 18.92% (5.71%) 

           
           
Edytowany:8 miesięcy  temu
 
2

 NOWA STATYSTYKA » JEDNODNIOWA

 

Pageviews

Unique Pageviews

Avg. Time on Page

Bounce Rate

% Exit

Data 

 Ilość wszystkich obejrzanych stron Unikalnych wejść   Średnia czasu na stronie

 Współczynnik odrzuceń 

 Procent wyjść

  17.05 STRONA GŁÓWNA    
   28

% of Total: 18.67% (150)

21

% of Total: 25.00% (84

 0:04:59

Site Avg: 0:02:28 (101.60%)

 5.26%

Site Avg: 2.78% (89.47%)

67.86%

Site Avg: 24.00% (182.74%) 

   17.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
   24

% of Total:

16.00%

(150)

 7

% of Total:

8.33%

(84)

 0:01:03

Site Avg:

0:02:28

(-57.72%)

0.00%

Site Avg:

2.78%

(-100.00%

16.67%

Site Avg:

24.00%

(-30.56%

 18.05 STRONA GŁÓWNA
 

26

% of Total:

24.07%

(108)

18

% of Total:

33.96%

(53)

0:01:42

Site Avg:

0:02:11

(-22.11%)

13.33%

Site Avg:

8.00%

(66.67%)

57.69%

Site Avg:

23.15%

(149.23%)

 18.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 

14

% of Total:

12.96%

(108)

8

% of Total:

15.09%

(53)

0:01:06

Site Avg:

0:02:11

(-49.78%)

0.00%

Site Avg:

8.00%

(-100.00%)

21.43%

Site Avg:

23.15%

(-7.43%)

 19.05 STRONA GŁÓWNA
 

67

% of Total:

65.05%

(103)

38

% of Total:

64.41%

(59)

0:01:28

Site Avg:

0:02:01

(-27.83%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

52.24%

Site Avg:

45.63%

(14.48%)

 19.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 

12

% of Total:

11.65%

(103)

9

% of Total:

15.25%

(59)

0:02:27

Site Avg:

0:02:01

(20.66%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

50.00%

Site Avg:

45.63%

(9.57%)

 20.05 STRONA GŁÓWNA
 

57

% of Total:

20.65%

(276)

25

% of Total:

16.34%

(153)

0:03:18

Site Avg:

0:01:45

(89.22%)

13.04%

Site Avg:

8.82%

(47.83%)

33.33%

Site Avg:

12.32%

(170.59%)

20.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 

16

% of Total:

5.80%

(276)

10

% of Total:

6.54%

(153)

0:01:05

Site Avg:

0:01:45

(-37.88%)

0.00%

Site Avg:

8.82%

(-100.00%)

31.25%

Site Avg:

12.32%

(153.68%)

 21.05 STRONA GŁÓWNA
   71

% of Total:

31.00%

(229)

 28

% of Total:

26.67%

(105)

0:03:52

Site Avg:

0:03:02

(27.51%) 

4.17%

Site Avg:

10.53%

(-60.42%

32.39%

Site Avg:

16.59%

(95.22%) 

21.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
   34

% of Total:

14.85%

(229)

 34

% of Total:

12.38%

(105)

 0:02:27

Site Avg:

0:03:02

(-19.22%)

 0.00%

Site Avg:

10.53%

(-100.00%)

 8.82%

Site Avg:

16.59%

(-46.83%

 22.05 STRONA GŁÓWNA
   35

% of Total:

42.68%

(82)

13

% of Total:

61.11%

(54

 0:11:36

Site Avg:

0:02:33

(354.35%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 94.29%

Site Avg:

53.66%

(75.71%) 

22.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
   7

% of Total:

8.54%

(82)

 7

% of Total:

12.96%

(54)

 0:01:53

Site Avg:

0:02:33

(-26.23%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 57.14%

Site Avg:

53.66%

(6.49%)

 23.05 STRONA GŁÓWNA
   130

% of Total:

62.50%

(208)

 122

% of Total:

78.21%

(156)

 0:07:18

Site Avg:

0:05:13

(39.67%)

 0.85%

Site Avg:

0.78%

(9.32%)

 90.77%

Site Avg:

62.02%

(46.36%)

23.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
   21

% of Total:

10.10%

(208)

 8

% of Total:

5.13%

(156)

0:05:56

Site Avg:

0:05:13

(13.63%) 

 0.00%

Site Avg:

0.78%

(-100.00%)

 23.81%

Site Avg:

62.02%

(-61.61%)

 24.05 STRONA GŁÓWNA
   115

% of Total:

68.05%

(169)

108

% of Total:

79.41%

(136

 0:01:12

Site Avg:

0:05:08

(-76.52%)

0.94%

Site Avg:

0.81%

(16.04%) 

 91.30%

Site Avg:

72.78%

(25.45%)

24.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
   10

% of Total:

5.92%

(169)

 8

% of Total:

5.88%

(136)

0:03:13

Site Avg:

0:05:08

(-37.19%

 0.00%

Site Avg:

0.81%

(-100.00%)

 40.00%

Site Avg:

72.78%

(-45.04%)

 25.05 STRONA GŁÓWNA
   122

% of Total:

52.36%

(233)

 111

% of Total:

68.94%

(161)

 0:03:06

Site Avg:

0:03:54

(-20.56%)

2.78%

Site Avg:

3.23%

(-13.89%

87.70%

Site Avg:

53.22%

(64.80%) 

25.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
   36

% of Total:

15.45%

(233)

 12

% of Total:

7.45%

(161)

0:01:48  

Site Avg:

0:03:54

(-53.98%

 0.00%

Site Avg:

3.23%

(-100.00%)

25.00%

Site Avg:

53.22%

(-53.02%

 26.05 STRONA GŁÓWNA
   131

% of Total:

67.88%

(193)

 113

% of Total:

76.35%

(148)

0:02:49

Site Avg:

0:03:13

(-12.47%

0.00%

Site Avg:

0.81%

(-100.00%

84.73%

Site Avg:

63.73%

(32.95%) 

26.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
   15

% of Total:

7.77%

(193)

 8

% of Total:

5.41%

(148)

 0:01:10

Site Avg:

0:03:13

(-63.60%)

0.00%

Site Avg:

0.81%

(-100.00%

20.00%

Site Avg:

63.73%

(-68.62%

Jak zapewne wiecie w tym momencie w google analytics włączyliśmy wykluczanie znanych botów.  Jak się okazuje prawdziwych użytkowników jest niewielu. 😀 Trochę to smutne,  ale dane są w miarę prawdziwe i będę miał satysfakcję ze stałych użytkowników, których da się spostrzec na podstawie tych dwóch analizowanych stron 😀
 27.05 STRONA GŁÓWNA
 SOB  3

% of Total:

15.79% (19)

 2

% of Total:

13.33%

(15)

 0:06:37

Site Avg:

0:04:01

(64.53%)

 0.00%

Site Avg:

12.50%

(-100.00%)

0.00%

Site Avg:

42.11%

(-100.00%

27.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 SOB  6

% of Total:

31.58%

(19)

 4

% of Total:

26.67%

(15)

 0:03:25

Site Avg:

0:04:01

(-15.07%)

0.00%

Site Avg:

12.50%

(-100.00%

 33.33%

Site Avg:

42.11%

(-20.83%)

 28.05 STRONA GŁÓWNA
 ND

8

% of Total:

9.76%

(82)

7

% of Total:

12.50%

(56

0:09:13

Site Avg:

0:03:26

(168.42%)

50.00%

Site Avg:

12.00%

(316.67%)

 50.00%

Site Avg:

30.49%

(64.00%)

28.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 ND

15

% of Total:

18.29%

(82)

12

% of Total:

21.43%

(56)

 0:04:19

Site Avg:

0:03:26

(25.88%)

0.00%

Site Avg:

12.00%

(-100.00%) 

 60.00%

Site Avg:

30.49%

(96.80%)

 29.05 STRONA GŁÓWNA
PN    15

% of Total:

25.00%

(60)

 8

% of Total:

22.86%

(35)

  0:06:35

Site Avg:

0:05:17

(24.68%)

14.29%

Site Avg:

10.00%

(42.86%

40.00%

Site Avg:

33.33%

(20.00%)

29.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
PN 

16

% of Total:

26.67%

(60

 11

% of Total:

31.43%

(35)

 0:03:50

Site Avg:

0:05:17

(-27.40%)

0.00%

Site Avg:

10.00%

(-100.00%

56.25%

Site Avg:

33.33%

(68.75%) 

 30.05 STRONA GŁÓWNA
 WT  12

% of Total:

33.33%

(36)

6

% of Total:

22.22%

(27)

0:04:24

Site Avg:

0:03:26 

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)  

25.00%

Site Avg:

58.33%

(-57.14%

30.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 WT  14

% of Total:

38.89%

(36)

 13

% of Total:

48.15%

(27)

0:00:39

Site Avg:

0:03:26

(-81.23%

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 78.57%

Site Avg:

58.33%

(34.69%)

 31.05 STRONA GŁÓWNA
 ŚR 6

% of Total:

15.79%

(38

 6

% of Total:

20.00%

(30)

0:00:20

Site Avg:

0:01:17

(-74.82%)  

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 66.67%

Site Avg:

57.89%

(15.15%)

31.05 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 ŚR  13

% of Total:

34.21%

(38)

 13

% of Total:

43.33%

(30)

 0:00:50

Site Avg:

0:01:17

(-35.43%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 84.62%

Site Avg:

57.89%

(46.15%)

 01.06 STRONA GŁÓWNA
CZW   23

% of Total:

34.33%

(67)

 9

% of Total:

20.45%

(44)

 0:02:45

Site Avg:

0:04:01

(-31.56%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 26.09%

Site Avg:

47.76%

(-45.38%)

01.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
CZW   20

% of Total:

29.85%

(67)

 19

% of Total:

43.18%

(44)

 0:05:19

Site Avg:

0:04:01

(32.09%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 85.00%

Site Avg:

47.76%

(77.97%)

 02.06 STRONA GŁÓWNA
 PT 9

% of Total:

15.52%

(58)

 3

% of Total:

7.69%

(39)

0:00:29

Site Avg:

0:04:00

(-88.03%

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

55.56%

Site Avg:

44.83%

(23.93%) 

02.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 PT

23

% of Total:

39.66%

(58

19

% of Total:

48.72%

(39

 0:01:30

Site Avg:

0:04:00

(-62.64%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 60.87%

Site Avg:

44.83%

(35.79%)

03.06 STRONA GŁÓWNA
 SO  25

% of Total:

11.68%

(214)

 9

% of Total:

10.34%

(87)

0:03:51 

Site Avg:

0:02:37

(47.37%)

0.00%

Site Avg: 

0.00% 

(0.00%)

 24.00%

Site Avg:

14.95%

(60.50%)

03.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
SO  23

% of Total:

10.75%

(214)

 19

% of Total:

21.84%

(87)

 0:06:12

Site Avg:

0:02:37

(137.26%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

73.91%

Site Avg: 14.95% (394.29%)

04.06 STRONA GŁÓWNA
 ND

38

% of Total: 13.77%

(276)

14

% of Total: 8.14%

(172)

0:03:51

Site Avg: 

0:02:37 

(47.37%)

0.00%

Site Avg: 

0.00% 

(0.00%)

  18.42%

Site Avg: 

15.58% 

(18.24%)  

04.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 ND

22

% of Total:

7.97%

(276

 19

% of Total:

11.05%

(172)

0:03:18

Site Avg:

0:02:29

(32.75%) 

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

81.82%

Site Avg:

15.58%

(425.16%) 

05.06 STRONA GŁÓWNA
 PN  18

% of Total:

13.64%

(132)

14 

% of Total:

19.44%

(72)

0:06:10

Site Avg: 

0:02:37 

(135.23%)

0.00%

Site Avg: 

2.22%

 (-100.00%)  

55.56%

Site Avg: 

34.09% 

(62.96%)  

05.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 PN

35

% of Total:

26.52%

(132

28

% of Total:

38.89%

(72

 0:00:52

Site Avg:

0:02:37

(-66.72%)

 4.00%

Site Avg:

2.22%

(80.00%)

68.57%

Site Avg:

34.09%

(101.14%) 

06.06 STRONA GŁÓWNA
 WT

17

% of Total:

8.46%

(201

11

% of Total:

9.91%

(111

 0:04:08

Site Avg:

0:01:23

(199.49%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 41.18%

Site Avg:

16.42%

(150.80%)

06.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 WT  27

% of Total:

13.43%

(201)

20

% of Total:

18.02%

(111

 0:02:53

Site Avg:

0:01:23

(109.41%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 66.67%

Site Avg:

16.42%

(306.06%)

07.06 STRONA GŁÓWNA
 ŚR  20

% of Total:

32.26%

(62)

8

% of Total:

19.05%

(42

 0:00:27

Site Avg:

0:01:51

(-75.49%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 30.00%

Site Avg:

46.77%

(-35.86%)

07.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA
 ŚR  28

% of Total:

45.16%

(62)

22

% of Total:

52.38%

(42

 0:03:11

Site Avg:

0:01:51

(72.30%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

67.86%

Site Avg:

46.77%

(45.07%) 

 08.06 STRONA GŁÓWNA
 CZW

22

% of Total:

44.90%

(49

9

% of Total:

34.62%

(26

 0:04:28

Site Avg:

0:03:29

(28.45%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 31.82%

Site Avg:

42.86%

(-25.76%)

08.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 CZW  21

% of Total:

42.86%

(49)

 13

% of Total:

50.00%

(26)

 0:02:42

Site Avg:

0:03:29

(-22.22%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

47.62%

Site Avg:

42.86%

(11.11%) 

 09.06 STRONA GŁÓWNA
 PT  7

% of Total:

10.00%

(70)

 6

% of Total:

10.17%

(59)

 0:07:33

Site Avg:

0:03:14

(133.17%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 42.86%

Site Avg:

54.29%

(-21.05%)

09.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA 
 PT

35

% of Total:

50.00%

(70

30

% of Total:

50.85%

(59

 0:02:33

Site Avg:

0:03:14

(-21.25%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 68.57%

Site Avg:

54.29%

(26.32%)

Edytowany:7 miesięcy  temu
 
2

 

  

 

Pageviews

Unique Pageviews

Avg. Time on Page

Bounce Rate

% Exit

Data 

 Ilość wszystkich obejrzanych stron Unikalnych wejść   Średnia czasu na stronie

 Współczynnik odrzuceń 

 Procent wyjść

 10.06 STRONA GŁÓWNA    
   0

% of Total:

0.00%

(46)

0

% of Total:

0.00%

(40

 0:00:00

Site Avg:

0:01:43

(-100.00%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

0.00%

Site Avg:

73.91%

(-100.00%

  10.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
   38

% of Total:

82.61%

(46)

 32

% of Total:

80.00%

(40)

0:01:15

Site Avg:

0:01:43

(-27.50%

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

6.32%

Site Avg:

73.91%

(3.25%) 

 11.06 STRONA GŁÓWNA    
 

17

% of Total:

28.33%

(60)

 5

% of Total:

12.82%

(39)

0:04:46

Site Avg:

0:04:09

(15.11%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

17.65%

Site Avg:

51.67%

(-65.84%

  11.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
    27

% of Total:

45.00%

(60)

 24

% of Total:

61.54%

(39)

 0:04:01

Site Avg:

0:04:09

(-2.97%) 

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 81.48%

Site Avg:

51.67%

(57.71%)

 12.06  STRONA GŁÓWNA  
   16

% of Total:

13.91%

(115)

 11

% of Total:

26.19%

(42)

 0:05:09

Site Avg:

0:04:31

(14.15%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

 43.75%

Site Avg:

20.00%

(118.75%)

  12.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
 

7

% of Total:

6.09%

(115

 6

% of Total:

14.29%

(42)

 0:02:05

Site Avg:

0:04:31

(-53.67%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

57.14%

Site Avg:

20.00%

(185.71%) 

 13.06 STRONA GŁÓWNA    
   8

% of Total:

7.41%

(108)

 4

% of Total:

6.56%

(61)

0:05:50

Site Avg:

0:03:54

(49.69%) 

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 37.50%

Site Avg:

29.63%

(26.56%)

  13.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
   31

% of Total:

28.70%

(108)

 20

% of Total:

32.79%

(61)

 0:01:33

Site Avg:

0:03:54

(-60.22%)

0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%) 

 51.61%

Site Avg:

29.63%

(74.19%)

 14.06 STRONA GŁÓWNA    
   16

% of Total:

22.86%

(70)

 12

% of Total:

26.67%

(45)

 0:03:49

Site Avg:

0:03:24

(12.12%)

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

50.00%

Site Avg:

42.86%

(16.67%) 

  14.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
   20

% of Total:

28.57%

(70)

 17

% of Total:

37.78%

(45)

0:00:59

Site Avg:

0:03:24

(-71.00%

 0.00%

Site Avg:

0.00%

(0.00%)

75.00%

Site Avg:

42.86%

(75.00%) 

DLA PORÓWNANIA WYNIK Z GOOGLE ANALYTICS  z dnia 14-06 PO WYKLUCZENIU ZNANYCH BOTÓW »  tak jak pisałem wcześniej co serwis to inne wyniki 😀 dlatego korzystajcie z wielu serwisów analitycznych. Jednak w prezentowanej analizie chodzi o coś więcej 😀

A sprawdźmy jak z przepływem użytkowników tego dnia

Zwróćcie uwagę na ruch przelotowy dla analizowanych stron

STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA » FORUM

A teraz dodajmy web spider test poza wykluczeniem znanych botów włączonym już wcześniej .

Nie znam wprawdzie algorytmu web spider test ale można założyć, że wychwycił wszystkie porzucenia po wejściu i potraktował je jako boty (20). Łącznie mieliśmy 30 sesji, a więc według google analytics mieliśmy 10 użytkowników zainteresowanych przejściem dalej. 

Pójdźmy dalej według Quantcast analytics 14-06 mieliśmy tu 18 użytkowników. Jak widzicie nie ma danych idealnych 😀

 
 15.06  STRONA GŁÓWNA  
   9

% of Total: 7.96% (113)

 5

% of Total: 8.77% (57)

 0:06:09

Site Avg: 0:03:36 (70.53%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 33.33%

Site Avg: 23.01% (44.87%)

  15.06  FORUM » STRONA GŁÓWNA     
   32

% of Total: 28.32% (113)

21

% of Total: 36.84% (57) 

 0:02:12

Site Avg: 0:03:36 (-39.11%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 50.00%

Site Avg: 23.01% (117.31%)

 16.06 DZIAŁ  VIDEOMARKETING 
   18

% of Total: 40.00% (45)

 13

% of Total: 37.14% (35)

 0:05:38

Site Avg: 0:05:50 (-3.34%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 55.56%

Site Avg: 64.44% (-13.79%)

  16.06  FORUM » STRONA GŁÓWNA     
   17

% of Total: 37.78% (45)

 15

% of Total: 42.86% (35)

 0:00:48

Site Avg: 0:05:50 (-86.37%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

82.35%

Site Avg: 64.44% (27.79%) 

 17.06  STRONA GŁÓWNA  
   14

% of Total: 12.39% (113)

 6

% of Total: 14.63% (41)

 0:02:12

Site Avg: 0:02:50 (-21.96%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 28.57%

Site Avg: 18.58% (53.74%)

  17.06    FORUM » STRONA GŁÓWNA   
 

22

% of Total: 19.47% (113) 

 15

% of Total: 36.59% (41)

 0:02:03

Site Avg: 0:02:50 (-27.33%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%

 54.55%

Site Avg: 18.58% (193.51%)

 18.06 STRONA GŁÓWNA    
   17

% of Total: 15.74% (108)

 6

% of Total: 10.53% (57)

 0:03:09

Site Avg: 0:01:56 (63.66%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

5.88%

Site Avg: 28.70% (-79.51%) 

  18.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
   40

% of Total: 37.04% (108)

28

% of Total: 49.12% (57) 

 0:00:33

Site Avg: 0:01:56 (-71.59%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 52.50%

Site Avg: 28.70% (82.90%)

 19.06 STRONA GŁÓWNA    
   25

% of Total: 21.01% (119)

 9

% of Total: 18.37% (49)

 0:05:24

Site Avg: 0:03:36 (50.16%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

28.00%

Site Avg: 21.01% (33.28%) 

  19.06    FORUM » STRONA GŁÓWNA   
   26

% of Total: 21.85% (119)

16

% of Total: 32.65% (49) 

 0:03:23

Site Avg: 0:03:36 (-6.12%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

42.31%

Site Avg: 21.01% (101.38%) 

 20.06 STRONA GŁÓWNA    
   5

% of Total: 5.88% (85)

 4

% of Total: 8.89% (45)

 0:03:04

Site Avg: 0:02:14 (37.11%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 60.00%

Site Avg: 30.59% (96.15%)

  20.06 FORUM » STRONA GŁÓWNA      
   41

% of Total: 48.24% (85)

22

% of Total: 48.89% (45) 

 0:01:33

Site Avg: 0:02:14 (-30.41%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 43.90%

Site Avg: 30.59% (43.53%)

Czas na nowy element "Dział VideoMarketing"  do którego można wejść wyłącznie przez kanał youtube 😀     KANAŁ NA YOUTUBE
  Ilość wszystkich obejrzanych stron Unikalnych wejść Średnia czasu na stronie Współczynnik odrzuceń  Procent wyjść
21.06      
główna  4

% of Total: 8.00% (50)

 2

% of Total: 6.25% (32)

0:05:11

Site Avg: 0:02:32 (104.72%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

0.00%

Site Avg: 40.00% (-100.00%) 

forum  20

% of Total: 40.00% (50)

 16

% of Total: 50.00% (32)

 0:00:45

Site Avg: 0:02:32 (-70.73%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

70.00%

Site Avg: 40.00% (75.00%) 

videomark

3

% of Total: 6.00% (50)

1

% of Total: 3.13% (32)

0:04:45

Site Avg: 0:02:32 (87.13%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

33.33%

Site Avg: 40.00% (-16.67%)

22.06      
 główna  9

% of Total: 11.69% (77)

 7

% of Total: 18.92% (37)

0:03:05

Site Avg: 0:01:42 (82.11%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 33.33%

Site Avg: 37.66% (-11.49%)

forum

29

% of Total: 37.66% (77)

18

% of Total: 48.65% (37)

0:00:51

Site Avg: 0:01:42 (-49.64%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

58.62%

Site Avg: 37.66% (55.65%)

videomark

26

% of Total: 33.77% (77)

7

% of Total: 18.92% (37)

0:01:31

Site Avg: 0:01:42 (-10.58%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

23.08%

Site Avg: 37.66% (-38.73%)

23.06      
główna

 16

% of Total: 10.46% (153) 

 8

% of Total: 9.09% (88)

 0:05:29

Site Avg: 0:02:42 (103.97%)

  0.00%

Site Avg: 9.52% (-100.00%)

 25.00%

Site Avg: 27.45% (-8.93%)

forum  36

% of Total: 23.53% (153)

 27

% of Total: 30.68% (88)

 0:02:36

Site Avg: 0:02:42 (-3.25%)

 0.00%

Site Avg: 9.52% (-100.00%)

 55.56%

Site Avg: 27.45% (102.38%)

videomark  9

% of Total: 5.88% (153)

 5

% of Total: 5.68% (88)

 0:05:39

Site Avg: 0:02:42 (110.08%)

 0.00%

Site Avg: 9.52% (-100.00%)

22.22%

Site Avg: 27.45% (-19.05%) 

24.06      
główna  43

% of Total: 24.57% (175)

 7

% of Total: 8.43% (83)

 0:03:06

Site Avg: 0:02:58 (4.54%)

0.00%

Site Avg: 30.61% (-100.00%) 

 9.30%

Site Avg: 28.00% (-66.78%)

forum  39

% of Total: 22.29% (175)

 22

% of Total: 26.51% (83)

 0:00:24

Site Avg: 0:02:58 (-86.45%)

 0.00%

Site Avg: 30.61% (-100.00%)

 46.15%

Site Avg: 28.00% (64.84%)

videomark  0

% of Total: 0.00% (175)

 0

% of Total: 0.00% (83)

 0:00:00

Site Avg: 0:02:58 (-100.00%)

0.00%

Site Avg: 30.61% (-100.00%) 

 0.00%

Site Avg: 28.00% (-100.00%)

25.06      
główna  8

% of Total: 5.56% (144)

 4

% of Total: 5.41% (74)

0:04:09

Site Avg: 0:03:29 (19.32%) 

 0.00%

Site Avg: 33.33% (-100.00%)

37.50%

Site Avg: 33.33% (12.50%) 

forum  25

% of Total: 17.36% (144)

14

% of Total: 18.92% (74) 

 0:00:09

Site Avg: 0:03:29 (-95.66%)

 0.00%

Site Avg: 33.33% (-100.00%)

48.00%

Site Avg: 33.33% (44.00%) 

videomark  1

% of Total: 0.69% (144)

 1

% of Total: 1.35% (74)

 0:00:00

Site Avg: 0:03:29 (-100.00%)

 0.00%

Site Avg: 33.33% (-100.00%)

 100.00%

Site Avg: 33.33% (200.00%)

26.06      
główna  10

% of Total: 3.86% (259)

8

% of Total: 8.16% (98) 

 0:03:28

Site Avg: 0:03:23 (2.54%)

 0.00%

Site Avg: 29.63% (-100.00%)

 40.00%

Site Avg: 20.85% (91.85%)

forum  34

% of Total: 13.13% (259)

 23

% of Total: 23.47% (98)

 0:01:13

Site Avg: 0:03:23 (-64.04%)

 0.00%

Site Avg: 29.63% (-100.00%)

 58.82%

Site Avg: 20.85% (182.14%)

videomark  1

% of Total: 0.39% (259)

 1

% of Total: 1.02% (98)

 0:03:13

Site Avg: 0:03:23 (-4.94%)

 0.00%

Site Avg: 29.63% (-100.00%)

 0.00%

Site Avg: 20.85% (-100.00%)

27.06      
główna  21

% of Total: 11.05% (190)

10

% of Total: 13.70% (73) 

0:01:39

Site Avg: 0:02:05 (-20.85%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 33.33%

Site Avg: 18.95% (75.93%)

forum  47

% of Total: 24.74% (190)

24

% of Total: 32.88% (73) 

 0:01:09

Site Avg: 0:02:05 (-45.27%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 44.68%

Site Avg: 18.95% (135.82%)

videomark  0

% of Total: 0.00% (190)

 0

% of Total: 0.00% (73)

 0:00:00

Site Avg: 0:02:05 (-100.00%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

0.00%

Site Avg: 18.95% (-100.00%) 

28.06      
główna

34

% of Total: 38.64% (88) 

 24

% of Total: 39.34% (61)

0:02:26

Site Avg: 0:03:25 (-28.75%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 58.82%

Site Avg: 55.68% (5.64%)

forum  27

% of Total: 30.68% (88)

 25

% of Total: 40.98% (61)

 0:04:51

Site Avg: 0:03:25 (41.76%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 85.19%

Site Avg: 55.68% (52.99%)

29.06      
główna  29

% of Total: 27.10% (107)

 23

% of Total: 31.94% (72)

 0:02:57

Site Avg: 0:01:58 (50.85%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 68.97%

Site Avg: 42.06% (63.98%)

forum  32

% of Total: 29.91% (107)

 20

% of Total: 27.78% (72)

 0:00:17

Site Avg: 0:01:58 (-85.25%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 46.88%

Site Avg: 42.06% (11.46%)

30.06      
główna  4

% of Total: 9.09% (44)

 2

% of Total: 10.53% (19)

0:01:49

Site Avg: 0:06:30 (-72.02%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 25.00%

Site Avg: 25.00% (0.00%)

forum  4

% of Total: 9.09% (44)

3

% of Total: 15.79% (19) 

 0:01:24

Site Avg: 0:06:30 (-78.56%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

50.00%

Site Avg: 25.00% (100.00%) 

01.07      
główna  23

% of Total: 27.38% (84)

15

% of Total: 25.42% (59) 

0:01:55

Site Avg: 0:04:43 (-59.55%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

52.17%

Site Avg: 53.57% (-2.61%) 

forum  19

% of Total: 22.62% (84)

 18

% of Total: 30.51% (59)

0:00:33

Site Avg: 0:04:43 (-88.23%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 84.21%

Site Avg: 53.57% (57.19%)

02.07      
główna  13

% of Total: 21.67% (60)

 10

% of Total: 21.28% (47)

0:03:49

Site Avg: 0:03:17 (16.20%) 

 0.00%

Site Avg: 2.94% (-100.00%)

 61.54%

Site Avg: 56.67% (8.60%)

forum  24

% of Total: 40.00% (60)

 20

% of Total: 42.55% (47)

 0:03:01

Site Avg: 0:03:17 (-8.22%)

5.26%

Site Avg: 2.94% (78.95%) 

79.17%

Site Avg: 56.67% (39.71%) 

03.07      
główna  8

% of Total: 7.55% (106)

 5

% of Total: 10.87% (46)

 0:02:14

Site Avg: 0:02:48 (-20.11%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 37.50%

Site Avg: 20.75% (80.68%)

forum  17

% of Total: 16.04% (106)

 12

% of Total: 26.09% (46)

 0:01:10

Site Avg: 0:02:48 (-58.46%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

47.06%

Site Avg: 20.75% (126.74%) 

04.07      
główna  11

% of Total: 8.33% (132)

 9

% of Total: 17.31% (52)

 0:01:42

Site Avg: 0:02:01 (-15.41%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

63.64%

Site Avg: 22.73% (180.00%) 

forum  18

% of Total: 13.64% (132)

 14

% of Total: 26.92% (52)

 0:03:19

Site Avg: 0:02:01 (64.82%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

55.56%

Site Avg: 22.73% (144.44%) 

05.07      
główna

17

% of Total: 17.00% (100) 

 16

% of Total: 27.59% (58)

 0:02:46

Site Avg: 0:00:29 (480.11%)

12.50%

Site Avg: 5.71% (118.75%) 

 88.24%

Site Avg: 35.00% (152.10%)

forum  13

% of Total: 13.00% (100)

 13

% of Total: 22.41% (58)

 0:00:36

Site Avg: 0:00:29 (25.81%)

 0.00%

Site Avg: 5.71% (-100.00%)

 92.31%

Site Avg: 35.00% (163.74%)

06.07      
główna  24

% of Total: 15.69% (153)

 14

% of Total: 16.67% (84)

0:00:24

Site Avg: 0:01:35 (-75.01%) 

 36.36%

Site Avg: 10.00% (263.64%)

 41.67%

Site Avg: 26.14% (59.38%)

forum  33

% of Total: 21.57% (153)

24

% of Total: 28.57% (84) 

0:01:06

Site Avg: 0:01:35 (-31.04%) 

 0.00%

Site Avg: 10.00% (-100.00%)

 42.42%

Site Avg: 26.14% (62.27%)

07.07      
główna  20

% of Total: 14.49% (138)

 13

% of Total: 11.93% (109)

 0:02:58

Site Avg: 0:01:49 (62.55%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

50.00%

Site Avg: 36.96% (35.29%) 

forum

39

% of Total: 28.26% (138) 

23

% of Total: 21.10% (109) 

 0:01:30

Site Avg: 0:01:49 (-18.11%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 46.15%

Site Avg: 36.96% (24.89%)

08.07

     
główna  11

% of Total: 39.29% (28)

 8

% of Total: 38.10% (21)

0:02:09

Site Avg: 0:01:25 (52.09%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 54.55%

Site Avg: 60.71% (-10.16%)

forum  11

% of Total: 39.29% (28)

 8

% of Total: 38.10% (21)

 0:00:18

Site Avg: 0:01:25 (-79.07%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 63.64%

Site Avg: 60.71% (4.81%)

09.07      
główna

40

% of Total: 42.55% (94) 

 16

% of Total: 41.03% (39)

0:01:29

Site Avg: 0:02:09 (-31.53%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

35.00%

Site Avg: 36.17% (-3.24%) 

forum  29

% of Total: 30.85% (94)

 14

% of Total: 35.90% (39)

0:02:03

Site Avg: 0:02:09 (-4.86%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 44.83%

Site Avg: 36.17% (23.94%)

10.07      
główna

35

% of Total: 42.17% (83) 

 15

% of Total: 34.88% (43)

0:04:55

Site Avg: 0:03:26 (43.12%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

28.57%

Site Avg: 27.71% (3.11%) 

forum  27

% of Total: 32.53% (83)

13

% of Total: 30.23% (43) 

0:02:00

Site Avg: 0:03:26 (-42.03%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 33.33%

Site Avg: 27.71% (20.29%)

11.07      
główna  72

% of Total: 40.00% (180)

 30

% of Total: 38.96% (77)

 0:01:09

Site Avg: 0:01:24 (-18.41%)

 0.00%

Site Avg: 3.64% (-100.00%)

34.72%

Site Avg: 30.56% (13.64%) 

forum  47

% of Total: 26.11% (180)

18

% of Total: 23.38% (77) 

 0:00:18

Site Avg: 0:01:24 (-78.39%)

 0.00%

Site Avg: 3.64% (-100.00%)

31.91%

Site Avg: 30.56% (4.45%) 

12.07      
główna  16

% of Total: 23.19% (69)

 7

% of Total: 18.92% (37)

0:01:19

Site Avg: 0:01:15 (5.34%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 43.75%

Site Avg: 40.58% (7.81%)

forum  26

% of Total: 37.68% (69)

 13

% of Total: 35.14% (37)

 0:00:20

Site Avg: 0:01:15 (-73.84%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 46.15%

Site Avg: 40.58% (13.74%)

13.07      
główna  50

% of Total: 36.50% (137)

 18

% of Total: 30.51% (59)

 0:00:21

Site Avg: 0:02:14 (-84.17%)

0.00%

Site Avg: 2.38% (-100.00%) 

 34.00%

Site Avg: 30.66% (10.90%)

forum  24

% of Total: 17.52% (137)

 12

% of Total: 20.34% (59)

 0:00:11

Site Avg: 0:02:14 (-91.62%)

 0.00%

Site Avg: 2.38% (-100.00%)

 37.50%

Site Avg: 30.66% (22.32%)

14.07      
główna  27

% of Total: 20.61% (131)

 13

% of Total: 17.33% (75)

0:01:14

Site Avg: 0:01:27 (-15.08%) 

9.09%

Site Avg: 2.17% (318.18%) 

 33.33%

Site Avg: 35.11% (-5.07%)

forum  38

% of Total: 29.01% (131)

 18

% of Total: 24.00% (75)

 0:00:13

Site Avg: 0:01:27 (-84.99%)

 0.00%

Site Avg: 2.17% (-100.00%)

 44.74%

Site Avg: 35.11% (27.40%)

15.07      
główna  33

% of Total: 32.04% (103)

 14

% of Total: 28.57% (49)

 0:00:17

Site Avg: 0:00:39 (-56.33%)

15.38%

Site Avg: 11.63% (32.31%) 

 42.42%

Site Avg: 41.75% (1.62%)

forum  32

% of Total: 28.32% (113)

21

% of Total: 36.84% (57) 

 0:02:12

Site Avg: 0:03:36 (-39.11%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 50.00%

Site Avg: 23.01% (117.31%)

16.07      
główna  30

% of Total: 29.41% (102)

16

% of Total: 28.07% (57) 

0:00:16

Site Avg: 0:01:53 (-85.53%) 

 13.33%

Site Avg: 6.98% (91.11%)

 43.33%

Site Avg: 42.16% (2.79%)

forum  30

% of Total: 29.41% (102)

 16

% of Total: 28.07% (57)

 0:00:02

Site Avg: 0:01:53 (-98.67%)

 0.00%

Site Avg: 6.98% (-100.00%)

 53.33%

Site Avg: 42.16% (26.51%)

17.07      
główna  41

% of Total: 49.40% (83)

 19

% of Total: 48.72% (39)

0:00:57

Site Avg: 0:00:30 (92.29%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 43.90%

Site Avg: 44.58% (-1.52%)

forum  34

% of Total: 40.96% (83)

 16

% of Total: 41.03% (39)

 0:00:01

Site Avg: 0:00:30 (-95.91%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 47.06%

Site Avg: 44.58% (5.56%)

18.07      
główna

71

% of Total: 51.08% (139) 

 22

% of Total: 37.93% (58)

 0:00:57

Site Avg: 0:00:59 (-2.28%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

26.76%

Site Avg: 27.34% (-2.11%) 

forum  20

% of Total: 14.39% (139)

 12

% of Total: 20.69% (58)

 0:02:01

Site Avg: 0:00:59 (106.26%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 40.00%

Site Avg: 27.34% (46.32%)

19.07      
główna  40

% of Total: 24.84% (161)

16

% of Total: 26.23% (61) 

0:00:49

Site Avg: 0:01:36 (-49.38%) 

18.75%

Site Avg: 6.98% (168.75%) 

 32.50%

Site Avg: 26.71% (21.69%)

forum  38

% of Total: 23.60% (161)

 18

% of Total: 29.51% (61)

 0:01:14

Site Avg: 0:01:36 (-23.32%)

 0.00%

Site Avg: 6.98% (-100.00%)

 47.37%

Site Avg: 26.71% (77.36%)

20.07      
główna  48

% of Total: 30.77% (156)

 23

% of Total: 29.87% (77)

 0:01:04

Site Avg: 0:01:24 (-24.21%)

 8.70%

Site Avg: 5.00% (73.91%)

 41.67%

Site Avg: 25.64% (62.50%)

forum  18

% of Total: 11.54% (156)

 9

% of Total: 11.69% (77)

 0:01:54

Site Avg: 0:01:24 (35.78%)

 0.00%

Site Avg: 5.00% (-100.00%)

 27.78%

Site Avg: 25.64% (8.33%)

21.07      
główna  20

% of Total: 24.10% (83)

 9

% of Total: 23.68% (38)

0:00:20

Site Avg: 0:00:36 (-43.53%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 35.00%

Site Avg: 37.35% (-6.29%)

forum  40

% of Total: 48.19% (83)

 18

% of Total: 47.37% (38)

 0:00:13

Site Avg: 0:00:36 (-64.69%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 42.50%

Site Avg: 37.35% (13.79%)

22.07      
główna  49

% of Total: 49.49% (99)

20

% of Total: 46.51% (43) 

0:00:04

Site Avg: 0:00:30 (-87.44%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 36.73%

Site Avg: 38.38% (-4.30%)

forum  38

% of Total: 38.38% (99)

 17

% of Total: 39.53% (43)

 0:00:15

Site Avg: 0:00:30 (-49.20%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 39.47%

Site Avg: 38.38% (2.84%)

23.07      
główna          
forum          
Edytowany:6 miesięcy  temu
 
1
   23.07  NIEDZIELA
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 37

% of Total: 26.62% (139)

 10

% of Total: 16.95% (59)

 0:01:27

Site Avg: 0:01:50 (-20.77%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 16.22%

Site Avg: 22.30% (-27.29%)

HOME 
 43

% of Total: 30.94% (139)

 22

% of Total: 37.29% (59)

 0:00:21

Site Avg: 0:01:50 (-80.61%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 37.21%

Site Avg: 22.30% (66.84%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   24.07  PONIEDZIAŁEK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 30

% of Total: 18.63% (161)

 15

% of Total: 22.73% (66)

 0:01:49

Site Avg: 0:02:13 (-18.03%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 40.00%

Site Avg: 22.36% (78.89%)

HOME 
 44

% of Total: 27.33% (161)

 21

% of Total: 31.82% (66)

 0:00:39

Site Avg: 0:02:13 (-70.61%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 43.18%

Site Avg: 22.36% (93.12%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   25.07  WTOREK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  

28

% of Total: 11.91% (235)

 11

% of Total: 9.57% (115)

 0:00:23

Site Avg: 0:01:19 (-71.04%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 39.29%

Site Avg: 17.87% (119.81%)

HOME 
 53

% of Total: 22.55% (235)

 25

% of Total: 21.74% (115)

 0:01:54

Site Avg: 0:01:19 (44.54%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 41.51%

Site Avg: 17.87% (132.26%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   26.07  ŚRODA
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 38

% of Total: 24.20% (157)

 19

% of Total: 24.68% (77)

 0:02:53

Site Avg: 0:01:44 (65.63%)

 5.88%

Site Avg: 1.85% (217.65%)

 36.84%

Site Avg: 33.76% (9.14%)

HOME 
 53

% of Total: 33.76% (157)

 26

% of Total: 33.77% (77)

 0:00:13

Site Avg: 0:01:44 (-87.47%)

 0.00%

Site Avg: 1.85% (-100.00%)

43.40%

Site Avg: 33.76% (28.55%) 

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   27.07  CZWARTEK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 31

% of Total: 18.45% (168)

16

% of Total: 24.62% (65) 

 0:00:21

Site Avg: 0:01:05 (-68.23%)

 13.33%

Site Avg: 4.88% (173.33%)

45.16%

Site Avg: 23.81% (89.68%) 

HOME 
 43

% of Total: 25.60% (168)

 20

% of Total: 30.77% (65)

 0:00:33

Site Avg: 0:01:05 (-49.14%)

0.00%

Site Avg: 4.88% (-100.00%) 

37.21%

Site Avg: 23.81% (56.28%) 

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   28.07  PIĄTEK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  

9

% of Total: 9.89% (91) 

 5

% of Total: 11.11% (45)

0:01:34

Site Avg: 0:01:12 (28.98%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 33.33%

Site Avg: 39.56% (-15.74%)

HOME 
 56

% of Total: 61.54% (91)

 26

% of Total: 57.78% (45)

 0:00:25

Site Avg: 0:01:12 (-65.60%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 44.64%

Site Avg: 39.56% (12.85%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   29.07  SOBOTA
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 32

% of Total: 27.59% (116)

 13

% of Total: 26.53% (49)

 0:01:11

Site Avg: 0:01:33 (-23.67%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

31.25%

Site Avg: 37.07% (-15.70%) 

HOME 
 67

% of Total: 57.76% (116)

 28

% of Total: 57.14% (49)

 0:02:12

Site Avg: 0:01:33 (41.98%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 41.79%

Site Avg: 37.07% (12.74%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   30.07  NIEDZIELA
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 33

% of Total: 25.38% (130)

15

% of Total: 21.74% (69) 

0:02:28

Site Avg: 0:02:08 (16.36%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 27.27%

Site Avg: 30.00% (-9.09%)

HOME 
 42

% of Total: 32.31% (130)

21

% of Total: 30.43% (69) 

 0:01:59

Site Avg: 0:02:08 (-6.54%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 40.48%

Site Avg: 30.00% (34.92%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   31.07  PONIEDZIAŁEK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 2

% of Total: 28.57% (7)

 1

% of Total: 25.00% (4)

 0:00:06

Site Avg: 0:00:02 (200.00%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 50.00%

Site Avg: 57.14% (-12.50%)

HOME 
 4

% of Total: 57.14% (7)

 2

% of Total: 50.00% (4)

 0:00:00

Site Avg: 0:00:02 (-100.00%)

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 50.00%

Site Avg: 57.14% (-12.50%)

 FORUM

Włączono wtyczkę Wordfence


Ochrona przed botami w czasie rzeczywistym

Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   01.08  WTOREK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 16

% of Total: 23.19% (69)

6

% of Total: 20.69% (29) 

 0:01:32

Site Avg: 0:01:50 (-15.87%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

25.00%

Site Avg: 21.74% (15.00%) 

HOME 
 10

% of Total: 14.49% (69)

 5

% of Total: 17.24% (29)

 0:00:23

Site Avg: 0:01:50 (-78.61%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

30.00%

Site Avg: 21.74% (38.00%) 

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   02.08  ŚRODA
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 344

% of Total: 91.98% (374)

172

% of Total: 94.51% (182) 

0:00:03

Site Avg: 0:00:17 (-82.88%) 

0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%) 

 49.71%

Site Avg: 47.33% (5.04%)

HOME 

6

% of Total: 1.60% (374) 

 3

% of Total: 1.65% (182)

 0:00:18

Site Avg: 0:00:17 (3.09%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

33.33%

Site Avg: 47.33% (-29.57%) 

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   03.08  CZWARTEK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 1,052

% of Total: 99.34% (1,059)

524

% of Total: 99.24% (528) 

 0:00:00

Site Avg: 0:00:00 (-0.22%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 49.71%

Site Avg: 49.76% (-0.10%)

HOME 

2

% of Total: 0.19% (1,059) 

1

% of Total: 0.19% (528) 

0:00:00

Site Avg: 0:00:00 (-100.00%) 

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 50.00%

Site Avg: 49.76% (0.47%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   04.08  PIĄTEK
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 1,026

% of Total: 98.18% (1,045)

 

510

% of Total: 98.46% (518) 

 0:00:04

Site Avg: 0:00:08 (-47.01%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

49.61%

Site Avg: 49.19% (0.86%) 

HOME 

6

% of Total: 0.57% (1,045) 

2

% of Total: 0.39% (518) 

 0:04:24

Site Avg: 0:00:08 (3,266.70%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 16.67%

Site Avg: 49.19% (-66.12%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
1
   05.08  SOBOTA
 Ilość wszystkich obejrzanych stron  Unikalnych wejść  Średnia czasu na stronie  Współczynnik odrzuceń   Procent wyjść  
 940

% of Total: 98.74% (952)

 468

% of Total: 98.94% (473)

 0:00:01

Site Avg: 0:00:01 (-33.42%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 49.68%

Site Avg: 49.37% (0.63%)

HOME 
 4

% of Total: 0.42% (952)

 2

% of Total: 0.42% (473)

 0:00:09

Site Avg: 0:00:01 (796.15%)

 0.00%

Site Avg: 0.00% (0.00%)

 25.00%

Site Avg: 49.37% (-49.36%)

 FORUM
Edytowany:5 miesięcy  temu
 
Strona 1 / 3 Następny
  
Praca

 

 

seo news lightroom news alltop website speed test page speed test web domain typer .htaccess htpasswd robots.txt sitexy SEO Analyzer Checkr Meta Tag Analyzer Keyword Rank Checker Pagespeed Analyzer Check Mobile Friendly Check Keyword Generator Tool Google PageRank Checker Social Media Shares Checker  Server HTTP headers and response check Google-Buzz Backlink Builder Tool Website Rank Checker Keyword List Cleaner Redirect Generator Google+ Search  Google+ Plus One Checker Strip HTML Tags Convert Timestamp to Date Convert Date to Timestamp Word Count Tool Text to HTML Tool Content Writing Tool Font  Test Tool Multiple PageRank Checker Free PageRank Images TrustRank Checker Fake PageRank Checker Similar Text Finder Reciprocal Link Checker Domain Age Checker Google Banned Checker Browser Details All SEO Services Yandex – Rambler  Checker Email Image Creator Geolocation Tool Online Port Scanner Whois Domain Name Checker SEO Articles  Links Value Calculator PageRank Prediction Search Engine Spider Simulator